โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองแซงรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแซงรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,17:08   อ่าน 130 ครั้ง