โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ่1-3
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2564,11:07   อ่าน 129 ครั้ง