โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2564,16:30   อ่าน 85 ครั้ง