โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำถนนคอนกรีตในโรงเรียนและต่อเติมอาคารเรียน
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำถนนคอนกรีตในโรงเรียนและต่อเติมอาคารเรียน
ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองแซงสร้อย
ขอขอบคุณยอดผ้าป่าสามัคคี ทุกยอดบริจาค
ทางโรงเรียนจะนำทุนบริจาคที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากทุกๆ ท่านด้วยดีเช่นเคย
ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,21:43   อ่าน 44 ครั้ง