โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ  กลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 1
ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,19:31   อ่าน 109 ครั้ง