โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2566
13  มกราคม  2566
ณ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ความดี

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,19:45   อ่าน 122 ครั้ง