โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

  ในช่วงสถานการณ์โควิด-19  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online การสอนสดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งคุณครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ โดยทางโรงเรียนใช้แอปพลิเคชัน Zoom สอนแบบเรียลไทม์ สอนผ่าน Google meet  สอนผ่านคลิปวิติโอ และนักเรียนจะ  มีห้องเรียน Online ทุกชั้นเรียน วิธีนี้ใช้สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และผู้ปกครองคอยช่วยเหลือสนับสนุน โดยจะมีตารางเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนจัดไว้และแจ้งให้นักเรียนทรา

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,13:34   อ่าน 188 ครั้ง