โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอน on hand ควบคู่กับการสอน online
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย  ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบ on hand  คุณครูจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ และชุดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้สอนนักเรียน โดยจัดทำให้เข้าใจง่าย พร้อมมีคู่มือแนะนำว่านักเรียนและผู้ปกครองต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งโรงเรียนจะมีการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนถึงบ้านนักเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  และคุณครูจะไปเก็บใบงานที่บ้านของนักเรียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อนำกลับมาตรวจ ควบคู่กับการเรียนการสอนแบบ online ในทุกวัน
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2564,13:56   อ่าน 196 ครั้ง