โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564  ตามมตืที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ  จังหวัดอุดรธานี
ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ  On hand , On line , On demand  หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบ  On site 
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2564,11:38   อ่าน 3958 ครั้ง