โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศเปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2564  ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2564  ตามมตืที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ  จังหวัดอุดรธานี
ทำการเรียนการสอนในรูปแบบ  On hand , On line , On demand  นักเรียนรับใบงานสัปดาห์ละ 2  ครั้ง  ในวันอังคารและวันศุกร์ ของสัปดาห์  
หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบ  On site ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  ทราบอีกครั้งในลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,22:30   อ่าน 3696 ครั้ง