โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน. ON SITE
กำหนดการเปิดชั้นเรียน. ON. SITE
เฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วันจันทร์ ที่17 มกราคม 2565
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา. งดเรียน ON SITE
โรงเรียนจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน
ON LINE , ON HAND , ON DEMAND
หากมีการเปลี่ยนแปลง. โรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง. ทราบอีกครั้งโดยเร็ว
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,08:01   อ่าน 3571 ครั้ง