โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
สารประชาสัมพันธ์
เปิดเรียน ON-SITE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
เปิดเรียน ON-SITE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์  2565  โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  ตามมติประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี  เมื่อ วันที่  28 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2565,09:20   อ่าน 3391 ครั้ง