โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
สารประชาสัมพันธ์
ประชุมออนไลน์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประชุมออนไลน์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:25   อ่าน 547 ครั้ง