โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
สารประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 30-31 มีนาคม 2565
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย และศึกษาดูงานที่โรงเรียนป่าสักวิทยาและโรงเรียนบ้านหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,14:02   อ่าน 520 ครั้ง