โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
สารประชาสัมพันธ์
รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ่จาก ดร.กัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มงานนิเทศติดตามแ่ละประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ่จาก ดร.กัลยกร  พรมนาไร่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
จากกลุ่มงานนิเทศติดตามแ่ละประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,13:22   อ่าน 44 ครั้ง