โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
สารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึุกษา (กสศ.) ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระดับชั้นอนุบาล ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๑๕๕  คน
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2566,15:34   อ่าน 36 ครั้ง