โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนและต่อเติมอาคารเรียน (อ่าน 596) 11 มิ.ย. 65
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3788) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย ตามมติที่ประชุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี งดเรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม พ.ศ.2565 (อ่าน 3596) 23 ม.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียน. ON SITE (อ่าน 3571) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย ตามมติที่ประชุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี งดเรียน Onsite (เรียนที่โรงเรียน) (อ่าน 3643) 04 ม.ค. 65
ประกาศเปิดเรียน. On Site. ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2. ถึง. มัธยมศึกษาปีที่ 3. วันที่. 22. ธันวาคม. 2564 (อ่าน 3636) 20 ธ.ค. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3697) 28 ต.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3958) 17 ต.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3747) 11 ต.ค. 64
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยส่งมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 3824) 03 ก.ย. 64
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอน on hand ควบคู่กับการสอน online (อ่าน 3895) 25 ส.ค. 64
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 3827) 25 ส.ค. 64