โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
สารประชาสัมพันธ์
สอบ RT. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปแข่งขันรายการ เทอร์มินอล 21 โคราช ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ซาเลนจ์
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ่จาก ดร.กัลยกร พรมนาไร่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มงานนิเทศติดตามแ่ละประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 66
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
เดินรณต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู และ เลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 30-31 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประชุมออนไลน์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
เปิดเรียน ON-SITE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 65
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 65
กิจกรรมนิเทศก์การศึกษาของทีมงานศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา เน้นการตั้งคำถามที่สร้างสรรค์และการทำสมาธิก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
การประชุมผู้บริหารผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 65