โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุมาพร สิทธิเชียงพิณ
ครูผู้ช่วย

นายกรานสถิต จิตประไพย
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา เกียงคำ
ครูอัตราจ้าง