โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย
170 หมู่ที่ 7 บ้านหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น  อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิบูณย์ คุณแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉัตรสุดา อินทร์ลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอชิรญา พิมพ์ปัจฉิม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0970104448
อีเมล์ : captainkedboy@gmail.com